Finnar på bebisar - Spädbarnsakne (Acne Neonatorum)

Spädbarnsakne eller hormonprickar är små finnar som en bebis kan ha direkt vid födseln och som sedan försvinner efter 1-2 månader. De är helt ofarliga och normalt så är det inget besvär för din baby. Det är bara vi vuxna som tycker det kan se lite hemskt ut.

Spädbarnsakne dyker upp på cirka 20 procent av alla nyfödda och främst hos pojkar. Spridningen av aknen är oftast några få utslag som sitter på kinderna, hakan och ibland över näsan och upp mot pannan.

Orsak till spädbarnsakne

Acne neonatorum beror troligtvis på att fett och talg täpper till spädbarnets svett- och talgkörtlar som i vissa fall inte är helt utvecklade ännu.

Utslagen kan visa sig som öppna eller slutna pormaskar (komedona). De kan också se ut som vanliga finnar med små röda upphöjningar med eller utan vita knottror (papler och pustlar).

Spädbarnsakne kallas ofta felaktigt för hormonprickar eller hormonfinnar. Ibland sägs det att utslagen skulle bero på mammans hormoner eller vad denne äter under graviditeten. Men undersökningar har visat att barn får spädbarnsakne även då de inte ammas av mamman. Så det är högst osannolikt att det skulle stämma.

Spädbarnsakne kan också förväxlas med så kallade toxiska utslag som dyker upp dagar efter förlossningen.

Det handlar då istället om att barnets hud, från att ha varit innesluten i en steril miljö, utsätts för första gången för mikroorganismer och bakterier. Huden reagerar då med små utslag och knottror som dyker upp över hela kroppen.

Toxiska utslag eller toxiskt etyrem dyker upp dagar efter födseln och har en större spridning över kroppen. Emedan spädbarnsakne ofta finns redan vid födseln, med ett fåtal utslag koncentrerade till ansiktet.

Prata alltid med BVC eller barnläkare om du är osäker på vad ditt barn har för typ av utslag och om det behöver behandlas.

Behandling av spädbarnsakne

Spädbarnsakne går över av sig själv. Det kan ha något av en topp när barnet är 3-4 veckor gammalt men försvinner sedan ofta bort. Behandla aldrig några utslag på ett spädbarn utan att ha rådfrågat barnläkare eller BVC.

Tack vare barns fantastiska förmåga att läka och spädbarnsaknens ytliga utslag (komedoner) så är det högst otroligt att spädbarnsakne skulle lämna några synliga ärr.

Om utslagen skulle bli värre och sprida sig så kan det vara tecken på något annat än spädbarnsakne. Exempelvis allergi eller överreaktion mot något. I det läget så ska du kontakta BVC eller barnläkare för rådgivning.

Spädbarnsakne  eller Acne Neonatorum är en typ av akne bland många. På Akneupplysningen förmedlar vi information och råd som hjälper dig eller dina närstående kring frågor om akne och finnar.