Finnar - Ett symtom av måttlig akne

Finnar är ett av de vanligaste symtomen på akne i form av ett utslag, som kan sitta både ytligt eller djupt i huden. Oftast dyker de upp under puberteten men kan även komma tillbaka i vuxen ålder.

Själva utslagen kan variera i utseende och storlek men det som vi i dagligt tal menar är då det avser så kallad måttlig akne i form av papler och pustler.

Här går vi igenom varför man får finnar och hur man med enkla metoder kan bli av med de under längre perioder eller åtminstone kraftigt reducera finnarnas inverkan på din hud.

  • Snabbvalsmeny:

  • Varför får man finnar?

  • Vart kan man få finnar?

  • Hur kan man bli av med finnar?

  • Hur länge kan man ha finnar?

Varför får man finnar?

Den bakomliggande orsaken till varför man får finnar har först och främst att göra med varför ens kropp till en början utvecklar akne. Generellt har det att göra med hormoner eller genetiskt anlag.

Sen finns det utlösande faktorer som skapar en tillräckligt bra miljö för att en inflammation ska utvecklas. Detta sker först om två situationer uppfylls: dels ett överskott av talg och dels närvaron av en vanlig hudbakterie,

Så bildas en finne, steg för steg:

Något förenklat så är svaret på varför man får finnar:

Överskott av talg täpper till en eller flera porer
Bakterier på din hud irriterar dessa porer
En mindre inflammation startar (vilket kan utvecklas till en finne)

Vart kan man få finnar?

Finnar kan man i princip få överallt där det finns porer. Den stora skillnaden ligger i att det finns ofta helt skilda orsaker till varför de dyker upp och hur man behandlar de - helt beroende på placeringen.

Genom att klicka nedan så kommer du vidare till att läsa om finnar, vart man kan få de och varför samt hur man på bästa sätt blir av med problemen. 

finnar som dyker upp på olika ställen i ansiktet

Finnar i ansiktet

placering av finnar - kroppen

Finnar på kroppen

Hur kan man bli av med finnar?

Har du aknebenägen hud så kan du aldrig bli helt av med finnar. Särskilt gäller detta i tonåren och ibland för vissa vuxna upp till en viss ålder. Däremot så finns det sätt som man kan i perioder få bort de eller kraftigt minska på storleken av ett utbrott.

För att nå dit så måste man hela tiden angripa genom att förebygga på rätt sätt. Du kan aldrig förebygga själva aknen eftersom det skulle innebära mixtrande med hormoner - tvärtom så har exempelvis olika hormonpreparat ofta en negativ inverkan.

Däremot så kan man minska det talg som huden producerar för att skydda din hud - så länge det sker på en lagom nivå. Överdriven behandling kan ge problem med torr hud som din kropp reagerar på genom att producera mer talg.

Kom-ihåg: Stegen för att bli av med eller reducera finnar

  1. Förebygg genom att minska överskottet av talg
  2. Behandla redan uppkomna finnar
  3. Efterbehandla huden

Generellt så är rengöring med rätt produkter en lyckad metod att förhindra uppkomst av finnar. Sen finns det sätt att behandla om man väl har fått ett utbrott. Och helt beroende på vilka medel man använder och vart en finne sitter så finns det slutligen sätt att efterbehandla, så att hela huden fortsätter må bra och risken för nya finnar minskar.

Viktigt att komma ihåg är att det beroende på vart på kroppen man får utslag så finns det också olika sätt att bli av med finnar.

Hur länge har man finnar?

Finnar som symtom på akne är vanligast att man utvecklar under tonåren av så kallad hormonell akne (acne vulgaris). Under puberteten så ger ökade hormonnivåer en kraftig ökning av talg och blemmorna är ofta ett faktum.

I högre ålder, 20 till 25 år, så finns det fortfarande många som har problem med finnar. Dock inte lika svår som den som kan utbryta under yngre år. Kvinnor tenderar att ha mer problem med finnar än män ju äldre man blir. Särskilt besvärligt kan det bli om man är gravid med finnar som dyker upp på alla möjliga konstiga ställen.

Finnarna kan även dyka upp långt efter att man nått vuxen ålder (40-50-årsåldern) i form av vuxenakne (acne tarda). Däremot så är det ju äldre man blir oftast inte hormoner som spelar in i någon större utsträckning. 

Vid högre ålder så är det mycket ovanligt med stora utbrott, det handlar istället om enstaka utslag och inflammationer. Däremot så kan de ta längre tid att läka.

Över 90% får finnar under tonåren där cirka 30-35% kräver konstant behandling genom rengöring. Av dessa så är det endast 3-5% som utvecklar svår akne.